ספטמבר 6, 2018
bitouah leumi

כיצד יראו חייך בעתיד? ייפוי כוח מתמשך

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון 18) ובמסגרתו ניתנה האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך. התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ששמה במרכז את זכותו של